13 t/m 17 September Trans*Objects @Amsterdam Museum

13 T/M 17 September Video art curated by TranScreen Film Festival & Julius Thissen in collaboration with Amsterdam Museum

In het video-kunstproject Trans*Objects wordt het spanningsveld van de zichtbaarheid van transgenders, de medische kant en mediarepresentatie aan het licht gesteld. Veel transgenders herkennen zich niet in de maatschappelijke percepties van hun identiteit en voelen zich hierdoor gereduceerd tot louter een lichaam, een ‘object’. De vraag die aan de hand van zes internationale videowerken wordt aangesneden luidt: “Wat is de impact van deze eenzijdige objectificatie van transgenderlichamen en hoe kunnen we hier tegenwicht aan bieden?”
Meer

In the video art project Trans*Objects we focus on the tensions around visibility, the medical world and media representations of transgender lives. Many transgender stories do not resonate with social perceptions of our identities which is why we feel reduced to a body, or an ‘object’. The question that is prominent around showcasing six video works: ‘What is the impact of this limited objectification of trans* bodies and how can we resist it?’
More

14 September 12:00 AKS Shorts, Q&A’s, Discussion & Dance

12:00 – 16:00 AKS Shorts program: special program with films, Q&A’s, discussion and dance

Transcreen presenteert een curatief-programma door AKS, International Minorities Festival of Films-Art-Dialogue,
TranScreen presents a program curated by AKS, International Minorities Festival of Films-Art-Dialogue

De filmmakers en activisten uit de trans* community: Neeli Rana en Kami Sid uit Pakistan en Saadat Munir uit Denemarken, gaan met het publiek in gesprek over trans* identiteiten door de geschiedenis heen in Zuid-Azië. Ze vertellen over de Khawaja Sara (trans*) gemeenschap, ingaande op westerse interventies en politiek versus de inheemse Khawaja Sara cultuur; hun strijd om het recht van het derde geslacht op te eisen en hun strijd voor onderwijs en acceptatie in de moderne samenleving van Pakistan.

Naast de bespreking en de discussie zullen Neeli en Kami een korte inleiding geven over hun culturele dans.
Meer

Filmmakers and activists from the trans* communityNeeli Rana and Kami Sid from Pakistan and Saadat Munir from Denmark, would like to talk with you about trans* identities throughout history in South Asia. They will discuss the Khawaja Sara (trans*) community today, in terms of western interventions and politics versus the indigenous Khawaja Sara culture; their struggles of claiming the right of the third gender and their struggle for education and acception in the modern society of Pakistan.

Beside the talk and discussion, Neeli and Kami will give a brief introduction to their cultural dance.
More

15 September 15:00 Upon the Shadow

15:00 – 17:00 / KRITERION 3 / Upon the Shadow
Nada Mezni Hafaiedeh | Tunisia | 2017| 80’ | Documentary | Arabic spoken | English subtitles

In 2013 plaatste de toen 18-jarige Amina Sboui een foto van zichzelf op Facebook met op haar blote bovenlijf de woorden: ‘Mijn lichaam is van mij en is niet de bron van andermans eer’. Het was het eerste Femen-protest in Tunesië. Haar arrestatie en gevangenschap zorgde wereldwijd voor protesten waarin haar vrijlating werd geëist. Drie jaar later zien we Amina in en om het huis dat ze deelt met een groep LHBT vrienden. Afgewezen worden door familie en de samenleving en de pijn die dat veroorzaakt, lopen als een rode draad door hun levens. Lees hier een artikel in Trouw over Amina: ‘Mijn strijd is belangrijker dan het leven’
In 2013, Amina Sboui, who was 18 at the time, posted a photo of herself on Facebook, barechested with the text written on her chest ‘My body is mine and not the source of other people’s honour.’ This was the first Femen protest in Tunisia. Her arrest caused a worldwide flow of protests, which resulted in her release. Three years later we see Amina around her house which she shares with a group of LGBT friends. The rejection by their families and society, and the pain that goes with it, runs like a common thread through their lives.

15 September 17:00 Kairos Dirt & the Errant Vacuum + Q&A

17:00 – 19:00 / KRITERION 2 / Kairos Dirt & the Errant Vacuum + Q&A with Madsen Minax
Madsen Minax | United States | 2015 | 90’ | Comedy, Fantasy, Film-Noir & Sci-Fi | English spoken | No subtitles

In deze bijzondere en artistieke film ontdekt een bonte verzameling karakters hoe ze erotiek kunnen delen in collectieve droombeelden. We volgen de vreemde gebeurtenissen van een panseksuele kantinejuffrouw, haar religieuze collega, een genderqueer student en een manusje van alles astroloog/ telefoonseks operator/spiritueel medium. Televisie monitoren, radiofrequenties en dromen worden allemaal poorten naar deze mysterieuze, vleselijke dimensie. (PAS OP BIJ EPILEPSIE: FLITSEN)
In this special and artistic film a colorful collection of characters discover how to share eroticism in collective dreamscapes. We follow the strange happenings of a pansexual middle school lunch lady, her religious co-worker, a genderqueer student, and a ‘jack of all trades’ astrologer/phone sex operator/ psychic medium. Television monitors, radio frequencies, orifices and dreams all become portals to access this mysterious carnal dimension. (BEWARE OF PHOTOSENSITIVE EPILEPSY) 

 

Benefit for Trans*Objects – TranScreen’s video art program

Saturday Augustus 19th 10 PM – 3 AM @Vrankrijk

This year TranScreen together with co-curator/artist Julius Thissen will organise Trans* Objects: a video art program at Amsterdam Museum. Through this project we will investigate the area of tension around trans visibility, the influence of the medical world and media representation on trans topics. We will showcase 8 video works of international artists and present them daily during the festival (13-17 September).

To gather enough money to pay the artists, we need you to join us for this benefit! We’ ll make an amazing night out of it♥

Host: Julius Thissen (Studio Julius Thissen).
22:00-00:30 DJ Flooka (Nisreen El)
00:30-03:00 DJ Alex Kaseta
Performances by Mavi Veloso & Whatsthat Performance.
Donations: 3-5 EUR (or whatever you can spend).