Made in Sweden

Made in Sweden

[Nederlands]

English  ENGLISH

>> Fri 5 June, 18:45-20:30, at Rialto.                << Back

We show two touching films from Sweden about young people who experience adventures and examine life, love and gender perception.

Ta Av Mig / Undress Me

Victor Lindgren | Sweden | 2012 | 15’ | Swedish | English subtitles
Still Ta Av MigMikaela underwent a sex reassignment surgery from male to female. One night out she meets a guy who follows her home. The movie Undress Me examines our perceptions of gender and how our identity can be formed by the perceptions of others.
Trailer | Site film

Something Must Break

Ester Martin Bergsmark | Sweden | 2014 | 81’ | Swedish | English subtitles
Still Something Must BreakA love story between two young men where one is the androgynous Sebastian and one is Andreas who is not gay. They form a unity. It’s them against the polished Swedish Ikea-society. They dream about escaping boredom and the risk of becoming what everyone else is. And then there is Ellie – the superwoman growing inside of Sebastian who Andreas loves and fears. This is the summer when everything happens and both of them will choose paths that will determinate their lives forever. It’s a battle for love where Sebastian finally has to realise that he has to let Ellie loose, find the strength within himself and not let his happiness depend on someone else.
Trailer

Nederlands  NEDERLANDS

>> Vr 5 juni, 18.45-20.30 uur, in Rialto.                << Terug

We laten twee aangrijpende films van Zweedse makelij zien over jonge mensen die op avontuur gaan, en leven, liefde en genderperceptie onderzoeken.

Ta Av Mig / Undress me

Victor Lindgren | Zweden | 2012 | 15’ | Zweeds | Engels ondertiteld
Still Ta Av MigMikaela veranderde van geslacht, van man naar vrouw. Op een avondje uit ontmoet ze een man die haar naar huis volgt. Ta Av Mig onderzoekt onze percepties van gender, en hoe onze identiteit door de percepties van anderen kan worden gevormd.
Trailer | Site film

Something Must Break

Ester Martin Bergsmark | Zweden | 2014 | 81’ | Zweeds | Engels ondertiteld
Still Something Must BreakEen liefdesverhaal over twee jonge mannen: de één is de androgyne Sebastian die zich geen man voelt, de ander is Andreas die niet homo is. Ze vormen een eenheid. Het is hen tegen de gepolijste Zweedse Ikea-maatschappij. Ze dromen over ontsnappen aan de verveling en over het risico te worden wat alle anderen zijn. Ellie, de vrouw die binnen in Sebastian groeit, houdt van Andreas én is bang voor hem. Dit is de zomer waarin alles gebeurt; beiden zullen paden kiezen die hun levens voor altijd zullen bepalen. Het is een strijd om liefde, wanneer Ellie eindelijk beseft dat ze Sebastian moet loslaten, de kracht in zichzelf moet vinden en haar geluk niet van iemand anders moet laten afhangen.
Trailer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s