Kate Bornstein Is A Queer and Pleasant Danger

[Nederlands]

English  ENGLISH

>> Sat 6 June, 19:00-20:30, at Rialto.                << Back

Kate Bornstein Is A Queer and Pleasant Danger

Sam Feder | USA/Canada | 2013 | 70’ | English | No subtitles
Still Kate Bornstein Is A Queer and Pleasant DangerTrans-dyke. Reluctant-Polyamorist. Sadomasochist. Recovering-Scientologist. Pioneering Gender Outlaw. Trailblazing performance artist-theorist-activist, Kate Bornstein, takes us on a mind-bending quest through her world dismantling gender and seeking answers to the age-old question: What makes life worth living? Kate Bornstein’s rollicking public performances and painful personal revelations bearing witness to the pioneering gender outlaw who inhabits a space between male and female with wit, style, and astonishing candor. When she receives a grim cancer diagnosis, Kate confronts her own mortality and purpose in life, giving her own motto renewed urgency: “Do whatever it takes to make your life worth living. Just don’t be mean.”
Trailer | Site film

Nederlands  NEDERLANDS

>> Za 6 juni, 19.00-20.30 uur, in Rialto.                << Terug

Kate Bornstein Is A Queer and Pleasant Danger

Sam Feder | VS/Canada | 2013 | 70’ | Engels | Niet ondertiteld
Still Kate Bornstein Is A Queer and Pleasant DangerTransgender-pot. Aarzelend-Polyamorist. Sadomasochist. Losgeworsteld-Scientoloog. Pionierende Gendervogelvrije. De baanbrekende performance kunstenaar-theoreticus-activiste Kate Bornstein neemt ons mee op een geestveranderende zoektocht door haar wereld, die gender ontmantelt en naar antwoorden zoekt op de eeuwenoude vraag: “Wat maakt het leven de moeite waard?” Kate Bornstein toont uitgelaten publieke optredens en pijnlijke persoonlijke openbaringen, die getuigen van de pionierende gendervogelvrije, die met geestige wijsheid, stijl en verbazingwekkende openhartigheid woont in een ruimte tussen man en vrouw. Als ze de meedogenloze diagnose kanker krijgt, gaat Kate de confrontatie aan met haar eigen sterfelijkheid en doel in het leven, door haar eigen motto een hernieuwde urgentie te geven: “Doe wat je nodig hebt om je leven de moeite waard te maken. Wees alleen niet gemeen.”
Trailer | Site film

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s