From Turkey 2

From Turkey 2

[Nederlands]

English  ENGLISH

>> Fri 5 June, 20:45-22:25, at Rialto.                << Back

In this second block about Turkish culture you’ll see a documentary about experiences of trans* men in Turkey. Afterwards a conversation about trans activism in Turkey.

Voltrans

P. Ulaş Dutlu & Özge Özgüner | Turkey | 2013 | 60’ | Turkish | English subtitles
Still VoltransWe are witnessing the struggle waged by trans individuals that have found each other during those years in which trans men were hardly ever heard of, or not even known to the LGBTI movement. Having set out on this path to get stronger together, they are trying to open up a path for themselves through the binary gender and sexuality norms that they were squeezed in between. The trans* activists that gather together under Voltrans, the first trans* men’s organization in Turkey, talk about being a trans man in a transphobic and heterosexist society, the impact of gender roles, and their struggle against clichés regarding manhood and ‘trans manhood’, each of them with their own subjective views and down to earth honesty.
Trailer | Site film

Nederlands  NEDERLANDS

>> Vr 5 juni, 20.45-22.25 uur, in Rialto.                << Terug

In dit tweede blok over Turkse cultuur zie je een documentaire over ervaringen van trans*mannen in Turkije. Na afloop een gesprek over transactivisme in Turkije.

Voltrans

P. Ulaş Dutlu & Özge Özgüner | Turkije | 2013 | 60’ | Turks | Engels ondertiteld
Still VoltransWe zijn getuige van de strijd die gevoerd wordt door Turkse trans*mensen die elkaar hebben gevonden in de tijd dat men nog amper over trans*mannen had gehoord en men überhaupt nog niet wist wat een LGBTI-beweging was. In het streven om samen sterker te worden, proberen ze een opening te vinden binnen de binaire normen van gender en seksualiteit waarin de maatschappij ze geduwd heeft. De trans*activisten die samenkomen onder de noemer “Voltrans” (de eerste Turkse organisatie voor trans*mannen) praten over hoe het is om trans*man te zijn binnen een transfobe en hetero-seksistische maatschappij, de invloed van genderrollen en hun strijd met clichés over mannelijkheid en “trans-mannelijkheid”. Ze vertellen hierover met ieder zijn eigen subjectieve blik en nuchtere eerlijkheid.
Trailer | Site film

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s