Emperium

[Nederlands]

<< Back

Night Bar

Afterwards TranScreen you can relax and meet people at Emperium Lounge Bar until late.
Date: Wed 3 June, Thu 4 June, Fri 5 June, Sat 6 June
Time: 22:00 to 6:00.

Lecture Trans* Bodies, Sex, and Desire: the Utopian Impulse, by Dandy Flip

This paper aims to explore the intersections between transgender bodies, sex, and desire in contemporary visual and social culture. Working with the short promotional health film Avec toi, j’en mets pas (dir. by Bruce, 2013), and using theories from José Esteban Muñoz, Dandy Flip begins to untangle the connections between trans bodies and desire within a utopian framework. Specifically, his talk focuses on cinematography and the use of objects to facilitate desire through looking at a range of independent queer films. Although featuring academic theory and discourse, this paper aims to be accessible to a wider audience, and looks at queer and trans bodies within the realm of consent and safe(r) sex. The talk ends with a discussion centred on the topics discussed.
Date: Fri 5 June, Sat 6 June
Time: 11:00 to 13:00
Speaker: Dandy Flip
Register: karola@transcreen.org

Biography
Dandy Flip is a queer, trans, disabled artist/activist currently living in the UK. Their activism focuses on trans liberation, grassroots organisation, and access to health care, whilst their art interrogates trans/gender non-conforming bodies, and the notion of identity. Currently, they are working on a self-documentation project about disability and trans identity, and a quirky, soft-core pornographic film involving a bunch of queers and a mannequin. They also form the one-person queer anti-capitalist folk punk band “Dandy and the Ghost”, and enjoy playing gigs wherever they can.

LOGONederlandsNEDERLANDS

Nachtcafé

Na TranScreen kun je tot laat relaxen en mensen ontmoeten in de Lounge Bar van Emperium.
Datum: Wo 3 juni, do 4 juni, vr 5 juni, za 6 juni
Tijd: 22.00 tot 6.00 uur.

Lezing Trans* Lichamen, Seks en Wensen: de Utopische Impuls, door Dandy Flip

Dit artikel richt zich op de snijpunten tussen transgender lichamen, seks en verlangen te verkennen, in de hedendaagse beeldende en sociale cultuur. Dandy Flip begint de verbindingen tussen translichamen en verlangen te ontwarren binnen een utopisch kader. Hierbij werkt hij met de korte promotionele gezondheidsfilm Avec toi, j’en mets pas (regie: Bruce, 2013) en gebruikt hij theorieën van José Esteban Muñoz. Het gesprek richt zich in het bijzonder op cinematografie en het gebruik van voorwerpen om wensen te faciliteren, door te kijken naar een reeks onafhankelijke queerfilms.
Hoewel dit artikel academische theorie en discours gebruikt, bedoelt het toegankelijk te zijn voor een breder publiek, en kijkt het naar queer- en translichamen binnen het domein van consent en veilige(r) seks. Het gesprek eindigt met een discussie over de besproken onderwerpen.
Datum: vr 5 juni, za 6 juni
Tijd: 11.00 tot 13.00 uur
Spreker: Dandy Flip
Aanmelden: karola@transcreen.org

Biografie
Dandy Flip is een queer, trans artiest/activist met een handicap, die momenteel in het Verenigd Koninkrijk woont. Het activisme van Dandy richt zich op transbevrijding, organisatie van de achterban, en toegang tot gezondheidszorg. Dandy’s kunst bevraagt niet-conforme trans-/genderlichamen en het besef van identiteit. Op dit moment werkt Dandy aan een zelf-documentatieproject over handicap en transidentiteit, en een eigenzinnige, soft-pornografische film met een stel queers en een mannequin. Dandy vormt ook de éénkoppige queer anti-kapitalistische folk-punkband “Dandy and the Ghost” (Dandy en het Spook), en geniet van het geven van optredens waar mogelijk.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s