From Africa 2: Debate: Audrey Mbugua – Fighting the Government and the System

[Nederlands]

English  ENGLISH

>> Sat 6 June, 14:45-16:30, at Rialto.                << Back

Debate program Audrey Mbugua – Fighting the government and the system. Audrey Mbugua will be present as a special guest at our festival. She came all the way from Kenya specially for this year’s TranScreen Film Festival to talk about her life’s journey, struggles and the rights of trans and intersex people in Kenya and in Africa. Please, come meet this very special lady!

Who Am I?: Audrey Mbugua

Kenia TV | Kenya | 2013 | 10’ | English | No subtitles
A TV interview: In an arguably conservative African society the very thought of an ‘in between’ individual is alarming, confusing, to some disgusting and to the affected family can cause panic. For many it is hard to come to terms with why a man would want to become a woman or vice versa. Audrey Mbugua describes herself as a male to female transsexual; a woman trapped in a man’s body. She shares a distressful, heart rending story of discrimination and repeated humiliation. Hers has been a lonely battle to break the silence and confront the reality of the existence of ‘in between’ persons in the country and beyond.
Film

Transgender Activist Audrey Mbugua Speaks Out

Kenia TV | Kenya | 2013 | 16’ | English | No subtitles
A Kenyan TV interview with trans* activist Audrey Mbugua.
Film

Background debate programme
Audrey MbuguaTransgender activist, Audrey Mbugua, brought down the Kenyan government to its knees with her lawsuit in 2013. She challenged the government to court as trans woman to use her new maiden name Audrey on her university diploma. The judge ruled in her favour. A first for Kenya and Africa in general.
In Kenya where sexual diversity is contested by the government and in much of Africa the rights of LGBTI people are trampled, Audrey won. Her struggle has gained worldwide attention. Her life as a trans woman is always a fight against prejudice, against the authorities, against discrimination, which is the case for many trans people. After this victory Audrey tells about her life and struggle for recognition in TV interviews. Everyone wants to know who is this Audrey!

Nederlands  NEDERLANDS

>> Za 6 juni, 14.45-16.30 uur, in Rialto.                << Terug

Debatprogramma Audrey Mbugua – Vechten tegen de overheid en het systeem. Audrey Mbugua is als speciale festivalgast aanwezig. Ze kwam helemaal uit Kenia speciaal voor deze editie van het TranScreen Film Festival, om te praten over haar levensreis, strijd en de rechten van trans- en intersex-mensen in Kenia en in Afrika. Kom dus ook, om deze zeer speciale dame te ontmoeten!

Who Am I?: Audrey Mbugua

Kenia TV | Kenia | 2013 | 10’ | Engels | Niet ondertiteld
Een tv-interview: In de aantoonbaar conservatieve Afrikaanse maatschappij is alleen al het idee van een “ertussenin” persoon alarmerend, verwarrend, voor sommigen zelfs walgelijk en kan paniek veroorzaken bij de betrokken familie. Voor velen is het moeilijk begrip te krijgen waarom een man een vrouw zou willen worden, of vice versa. Audrey Mbugua beschrijft zichzelf als een man naar vrouw transseksueel, een vrouw die gevangen zat in het lichaam van een man. Audrey deelt haar verontrustende, hartverscheurende verhaal vol discriminatie en herhaaldelijke vernederingen. Ze voert een eenzame strijd om de stilte te doorbreken, en de werkelijkheid te confronteren met het bestaan van “ertussenin”mensen in het eigen land en daarbuiten.
Film

Transgender Activist Audrey Mbugua Speaks Out

Kenia TV | Kenia | 2013 | 16’ | Engels | Niet ondertiteld
Een Keniaans tv-interview met trans*activiste Audrey Mbugua.
Film

Achtergrond debatprogramma
Audrey MbuguaTransgender activist uit Kenia, Audrey Mbugua, kreeg met haar rechtszaak in 2013 de Keniaanse overheid op de knieën. Ze daagde de overheid voor de rechter om als transvrouw haar nieuwe meisjesnaam Audrey te vermelden op haar universiteitsdiploma. De rechter oordeelde in haar voordeel. Een primeur voor Kenia en voor Afrika in het algemeen.
Waar in Kenia seksuele diversiteit wordt bestreden door de overheid en waar in een groot deel van Afrika de rechten van LHBTI-mensen met voeten worden getreden, heeft Audrey gewonnen. Haar strijd kreeg wereldwijde aandacht. Haar leven als transvrouw is altijd een gevecht tegen vooroordelen, tegen de autoriteiten en tegen discriminatie, wat het geval is voor veel transmensen. Na deze overwinning vertelt Audrey in tv-interviews over haar leven en strijd voor erkenning. Iedereen wil weten wie deze Audrey is!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s