TRANSGLITTER official festival party

glitterbootsTS

Zaterdag 11 mei | 22:00 uur
Saturday May 11th | 22:00 h

Buy tickets at our infodesk @ Ketelhuis

TransGlitter Party

Pakhuis Wilhelmina, 7,- euro.

The grand and much anticipated (already) legendary TranScreen Transgender filmfestival party. Put some glitter up yer butt and join us.
Get your tickets fast from our crew at the info desk in Ketelhuis.

Performers:
Madsen Minax
Casey Camp & Gay-Lo
Babes
and more surprises to be announced…!
MC’s: Brad Clitt (Jiro) and Sledge Hammer
DJ Delineator
DJ Kaseta
DJ Linx
VJ: Suwanne CCTV

Click here to see the fabulous pics of all the beautiful people at the legendary last edition’s TransGlitter party!
glitterboots

Alternative Fictions 2 – Gun Hill Road

Zaterdag 11 mei | 19:00 uur
Saturday May 11th | 19:00 h

Ketelhuis 3 | for tickets call 020 – 684 00 90

Gun Hill Road

Rashaad Ernesto Green, USA 2012, 88’, fiction, DVD, english dialogue, no sub.
Rashaad Ernesto Green USA 2012, 88’, fictie, DVD, engels gespr., geen ond.

After three years in jail, macho-man Enrique returns to the Bronx. His old life is completely turned upside down; his wife tries to hide a passionate affair and his son (daughter now) is in the middle of a gender transformation. Under the watchful eye of his parole officer and old criminal partners, Enrique is forced to put his traditional ideas about masculinity and gender aside. Big budget production with mainstream potential.

Na drie jaar gevangenisstraf te hebben uitgezeten, keert macho-man Enrique terug naar de Bronx waar zijn oude leventje volledig op zijn kop blijkt te staan. Zijn vrouw probeert een affaire te verbergen en zijn zoon (nu dochter) bevindt zich midden in een gendertransformatie. Onder het toeziend oog van zijn reclasseringsambtenaar wordt Enrique gedwongen om zijn traditionele ideeën over mannelijkheid en gender opzij te schuiven. Professionele film met uitstraling naar het grote publiek.

World Reports 4 – Anak Anak

With intro lecture by Saskia Wieringa/
Met intro lezing door Saskia Wieringa

Zaterdag 11 mei | 19:00 uur
Saturday May 11th | 19:00 h

Ketelhuis 2 | for tickets call 020 – 684 00 90

TranScreen gaat weer ver over de grenzen in dit programma. Eerst een korte documentaire waarin we een blik werpen in de LGBT community in Burma, erna de documentaire van het “The Children of Skrikandi Collective” met de allereerste film over queer vrouwen in Indonesië, geïntroduceerd door Saskia Wieringa.

Burmese Butterfly

Hnin Ei Hlaing, Myanmar, 2011,13’, documentary, DigiBeta, Burmese dialogue, english sub
Hnin Ei Hlaing, Myanmar, 2011,13’, documentaire, DigiBeta, Burmees gespr. engels ond.

This powerful short is a rare glimpse into out-queer Myanmar’s emerging LGBT community.

Deze krachtige short is een zeldzame blik in de steeds meer opkomende out-queer LGBT gemeenschap in Myanmar.


Children of Srikandi (Anak Anak)

The Children of Srikandi Collective, Indonesia/Germany/Switzerland 2012, 73’, documentary, Blu-ray, indonesian/english dialogue, english sub.
The Children of Srikandi Collective, Indonesië/Duitsland/Zwitserland 2012, 73’, documentaire, Blu-ray, indonesisch/engels gespr., engels ond.

Children of Srikandi is the first film about queer women in Indonesia, the country with the world´s largest Muslim population. Eight authentic and poetic stories are interwoven with beautiful shadow theater scenes that tell the story of Srikandi, one of the characters of the Indian Mahabharata. This collective anthology transcends the borders between documentary, fiction and experimental film. With introductary lecture by Saskia Wieringa.

Children of Srikandi is de eerste film over queer vrouwen in Indonesië, het land met de grootste moslimbevolking ter wereld. Acht authentieke en poëtische verhalen zijn verweven met mooie schaduw-theater scènes, die het verhaal van Srikandi, een van de personages van de Indiase Mahabharat, vertellen. Deze collectieve bloemlezing overstijgt de grenzen tussen documentaire, fictie en experimentele film. Met introducerende lezing door Saskia Wieringa.


Trailer:

Sweat + Humor = Porn

4 films
Zaterdag 11 mei | 19:00 uur
Saturday May 11th | 19:00 h

Cavia | for tickets email info@filmhuiscavia.nl

Biodildo

Claus (aka Christian Slaughter), Germany, 2012, 10’, Porn, digital, english dialogue, no sub.
Claus (aka Christian Slaughter), Duitsland, 2012, 10’, porno, digitaal, engels gespr., geen ond.

A perfect couple in a perfect home after a perfect dinner ready for perfect sex. But something is still not so perfect… Won Feminist Porn Award in Toronto as Sexiest Short. European premiere.

Een perfecte stel in een perfect thuis is na een perfect diner klaar voor perfecte seks. Maar iets is er niet zo perfect… Won Feminist Porn Award in Toronto als Sexiest Short. Europese premiere.

The Confession of Father John Thomas

Elka Kerkhofs, Australië, 2011, 5’, animatie, digital, engels gespr., geen ond.
Elka Kerkhofs, AUS, 2011, 5’, animation, digital, english dialogue, no subs

Lange tekst/internet/filmladders: When you’re a penis and a priest, it’s bound to cause some, uhm, inner conflict. In the heart of the Australian outback lives Father John Thomas. During one of his “seemingly” innocent confessionals he is caught out by God who pushes him to reveal his true self. Along with the filthy fantasies of fellow sinner Miss Beaver Eater, he finally gets the balls to confess.

Als je een penis bent en ook nog priester, dan is er, eh, gegarandeerd kans op enig innerlijk conflict. Pal in het verre binnenland van Australië woont Ds. John Thomas. Tijdens een zogenaamd onschuldige biecht, wordt hij door God betrapt die hem dwingt zijn ware zelf te tonen. Dankzij de gruizige fantasieën van medezondaar Mejuffrouw Vulva Verpulver, wordt hij eindelijk mans genoeg om uit de kast te komen.


Offing Jack

Bruce La Bruce, Duitsland, 2012, 14’, porn fiction, DVD, english dialogue, no sub.
Bruce La Bruce, GER, 2012, 14’, porno fictie, DVD, engels gespr., geen ond.

Part of the ‘fucking different xxx’ project, veteran Bruce La Bruce breaks the rules and does what what he does best: presenting us with men having sex in cruel and unusual ways.

Deel van het ‘fucking different xxx “-project. Veteraan Bruce La Bruce tart de regels en doet wat wat hij het ​​beste doet: mannen die seks hebben met mannen op ruige en ongebruikelijke manieren.

Mommy is Coming

Cheryl Dunye, GER 2012, 64’, porn/comedy, DVD, english dialogue, no sub
Cheryl Dunye, duitsland 2012, 64’, porno/comedie, DVD, engels gespr., geen ond.

Set in the international creative melting pot Berlin, this raunchy romantic comedy of errors confronts the last lesbian taboo: Mommy. A take on screwball romantic comedies and porn topped off with Dunye’s ingenious and original form of storytelling. Featuring gender-fluid heartthrob Papi Coxxx.

In de internationale creatieve broedplek en smeltkroes Berlijn confronteert deze ranzige romantische foute komedie je met het laatste lesbische taboe: Mammie. Een kijkje in ouderwetsche romantische komedies en porno afgeroomd met behoorlijk wat van Dunye’s ingenieuze vorm van verhalen vertellen.

Voor nog meer zelf-representatieve transvriendelijke porno: zie het vrijdag programma Triple-X Porn

mommyiscom

Unambiguously Intersex 2

Zaterdag 11 mei | 17:00 uur
Saturday May 11th | 17:00 h

Ketelhuis 2 | for tickets call 020 – 684 00 90

This program is presented by DSDNederland
//Dit programma wordt mede gepresenteerd door DSDNederland

Finish Line

Gina Pei Chi Chen, USA 2011, 13’, fiction, Blu-ray, english dialogue, no sub.
Gina Pei Chi Chen, USA 2011, 13’, fictie, Blu-ray, engels gespr., geen ond.

Angeni, a runner, is forced to undergo the sex verification test due to her masculine appearance and exceptional performance. Tormented by this, she’s made to believe her body is abnormal.

Angeni, een hardloopster, wordt gedwongen om een geslacht verificatie-test te ondergaan door haar mannelijke uitstraling en uitzonderlijke prestaties. Hierdoor gaat ze geloven dat haar lichaam abnormaal is.


Intersexions

Grant Lahood, New Zealand, 2012, 68’, documentary, BluRay, english dialogue, no sub.
Grant Lahood, Nieuw Zeeland, 2012 68’, documentaire, BluRay, engels gespr., geen ond.

The first question any new parent asks… “Is it a boy or a girl?” But what happens when doctors cannot answer that question? This award winning documentary takes a look into the world of intersex people: the 1 in 2000 of us whose bodies fall somewhere between male and female.

De eerste vraag die elke nieuwe ouder vraagt ​​… “Is het een jongen of een meisje?” Maar wat gebeurt er als artsen die vraag niet kunnen beantwoorden? Deze bekroonde documentaire werpt een blik in de wereld van intersekse personen. De 1-op-de-2000 van ons wier lichamen tussen mannelijk en vrouwelijk in zitten.