MAJOR! + discussion around intersectionality

TranScreen Film Festival presents: MAJOR! + debate
Saturday September 16th, 1 PM – 3:30 PM, Kriterion 2 

Na de documentaire MAJOR! volgt een discussie rondom het onderwerp intersectionaliteit in de trans* gemeenschap. Intersectionaliteit kan worden uitgelegd als de intersectie van verschillende identiteiten en vormen van onderdrukking die in één persoon samen komen. In het geval van Miss Major vormen zowel het feit dat ze zwart is, als het feit dat ze trans* is belangrijke onderdelen van haar identiteit. Samen verstrengeld zorgen deze voor de onderdrukking en worstelingen die zij dagelijks doormaakt. De paneldiscussie zal dieper ingaan op het wegschrijven van intersectionele minderheden uit de geschiedenis.

Met onder andere Dinah de Riquet-Bons & Olave Basabose


Following the documentary MAJOR!, we will engage into a discussion around the subject of intersectionality in the trans* community. Intersectionality can be understood as the intersection of different identities and forms of oppression that intersect in one person. In the case of Miss Major, both her being black and her being trans* are important parts of her identity. Together they are intertwined with the oppression and struggles she faces daily. The panel talk will delve deeper into the subject of the erasure of intersectional minories from history.

Including Dinah de Riquet-Bons & Olave Basabose