Buy an extra ticket and make it possible for refugees to watch a film.

Bezoekers kunnen een steentje bijdragen aan de inclusiviteit van het festival. Bij aankoop van je kaartje kan geld worden gedoneerd voor een extra kaartje. Deze vrijkaarten worden beschikbaar gesteld aan queer vluchtelingen, die anders niet in de gelegenheid zijn om het festival te bezoeken. TranScreen verdubbelt het aantal kaarten die gedoneerd worden.
Vluchtelingen die hier gebruik van willen maken, kunnen een van de organisatoren van TranScreen aanspreken op het festival en zullen persoonlijk geholpen worden aan een gratis ticket.

Visitors can contribute to the inclusivity of the festival. When you buy your ticket, money can be donated for an additional ticket. These free tickets will be made available to queer refugees who otherwise will not be able to visit the festival. TranScreen doubles the number of tickets being donated.
Refugees who wish to make use of this can appeal to TranScreen’s organisation at the festival and will be assisted personally with a free ticket.