15 September 15:00 Upon the Shadow

15:00 – 17:00 / KRITERION 3 / Upon the Shadow
Nada Mezni Hafaiedeh | Tunisia | 2017| 80’ | Documentary | Arabic spoken | English subtitles

In 2013 plaatste de toen 18-jarige Amina Sboui een foto van zichzelf op Facebook met op haar blote bovenlijf de woorden: ‘Mijn lichaam is van mij en is niet de bron van andermans eer’. Het was het eerste Femen-protest in Tunesië. Haar arrestatie en gevangenschap zorgde wereldwijd voor protesten waarin haar vrijlating werd geëist. Drie jaar later zien we Amina in en om het huis dat ze deelt met een groep LHBT vrienden. Afgewezen worden door familie en de samenleving en de pijn die dat veroorzaakt, lopen als een rode draad door hun levens. Lees hier een artikel in Trouw over Amina: ‘Mijn strijd is belangrijker dan het leven’
In 2013, Amina Sboui, who was 18 at the time, posted a photo of herself on Facebook, barechested with the text written on her chest ‘My body is mine and not the source of other people’s honour.’ This was the first Femen protest in Tunisia. Her arrest caused a worldwide flow of protests, which resulted in her release. Three years later we see Amina around her house which she shares with a group of LGBT friends. The rejection by their families and society, and the pain that goes with it, runs like a common thread through their lives.