13 t/m 17 September Trans*Objects @Amsterdam Museum

13 T/M 17 September Video art curated by TranScreen Film Festival & Julius Thissen in collaboration with Amsterdam Museum

In het video-kunstproject Trans*Objects wordt het spanningsveld van de zichtbaarheid van transgenders, de medische kant en mediarepresentatie aan het licht gesteld. Veel transgenders herkennen zich niet in de maatschappelijke percepties van hun identiteit en voelen zich hierdoor gereduceerd tot louter een lichaam, een ‘object’. De vraag die aan de hand van zes internationale videowerken wordt aangesneden luidt: “Wat is de impact van deze eenzijdige objectificatie van transgenderlichamen en hoe kunnen we hier tegenwicht aan bieden?”
Meer

In the video art project Trans*Objects we focus on the tensions around visibility, the medical world and media representations of transgender lives. Many transgender stories do not resonate with social perceptions of our identities which is why we feel reduced to a body, or an ‘object’. The question that is prominent around showcasing six video works: ‘What is the impact of this limited objectification of trans* bodies and how can we resist it?’
More