Nieuwsbrief TranScreen #2 / TranScreen Newsletter #2

[Nederlands]

The last TranScreen newsletter has been one year ago exactly! In the meantime, we have been very busy.

One of our good intentions is to send newsletters more often. For our press releases, news items on our website and posts on Facebook show sufficient movement to report on!

But first this newsletter: a “three-double thick” edition with announcements of new activities and reports of past events.

Click here to read the English newsletter. (With apologies for the Dutch index!)

PARTNERS_TSgoesNijmegen_samenwerkingMetPartnersDe vorige nieuwsbrief van TranScreen is precies een jaar geleden! In de tussentijd hebben we niet stil gezeten. Integendeel.

Een van onze goede voornemens is om vaker een nieuwsbrief te versturen. Want zoals onze persberichten, nieuwsberichten op onze website en posts op Facebook laten zien, is er voldoende in bewegingen om over te berichten!

Maar nu eerst deze nieuwsbrief: een “driedubbeldik” nummer met aankondigingen van nieuwe activiteiten en verslagen van voorbije evenementen.

Klik hier voor de Nederlandse nieuwsbrief.