World Reports 1 – Waria Zone

Donderdag 9 mei | 17:00 uur
Thursday May 9th | 17:00 h

Cavia | for tickets email info@filmhuiscavia.nl

Recht Absurd

Tom Weller, Germany, 2012, 5’,documentary, DVD, english/german dialogue, english sub.
Tom Weller, Duitsland 2012, 5’, documentaire, DVD, engels/duits gespr., engelse ond.

Four transgender people from different countries talk to each other about the laws for trans* citizens. With Q&A.

Vier transgenders uit verschillende landen vertellen elkaar hoe de wetten voor trans* mensen hun leven beïnvloeden. Deze video was onderdeel van de baanbrekende ‘transhomo’ tentoonstelling in het homomuseum in Berlijn. Met Q&A.


La Identidad de Justicia: Mujeres Trans en Cochabamba (The Identity of Justice: Trans Women in Cochabamba)

Lucas Waldron, Bolivia, 2012, 14’, documentary, Blu-ray, spanisch dialogue, english sub.
Lucas Waldron, Bolivia, 2012, 14’, documentaire, Blu-ray, spaans gespr., engelse ond.

The political struggles of trans women in Cochamba come alive in this powerful documentary with themes of discrimination, HIV, and sex work.

De politieke strijd van transvrouwen in Cochamba komen tot leven in deze krachtige documentaire met thema’s als discriminatie, HIV, en sekswerk.

iControversy

Antonio Prisco, Italy 2012, 3’, experimental, mini DV pal, Italian dialogue, english sub.
Antonio Prisco, Italie 2012, 3’, experimenteel, mini DV pal, italiaans gespr, engelse ond.

A violent and personal view of the current Italian social and religious mood. A raw accusation against homo- and transphobia.

Een heftige en persoonlijke visie op de Italiaanse sociale en religieuze stemming. Een rauwe aanklacht tegen homo- en transfobie.

Waria Zone

Kiwa & Terje Toomistu, Indonesia/Estonia, 2011, 58′, documentary, DVD, English/Indonesian, english sub.
Kiwa & Terje Toomistu, Indonesië/Estland, 2011, 58 ‘, documentaire, DVD, Engels/Indonesisch, engels ond.

This film explores transgender people in Indonesia and the relation between gender identity and freedom. The male-to-female transwomen who are known by the word ‘waria’ (wanita, woman + pria, man) are a well-known phenomenon in this country with the world’s largest Muslim community. Traditionally, variations in gender identity have been considered to be holy in many Indonesian cultures, but today the warias have been relegated to an outlaw zone on the outskirts of society.

Deze film volgt transgenders in Indonesië en beschouwt de betrekkingen tussen genderidentiteit en vrijheid. De man-naar-vrouw transvrouwen die aangeduid worden met het woord ‘waria’ (wanita, vrouw + pria, man) zijn een bekend verschijnsel in dit land met ‘s werelds grootste moslimgemeenschap. Traditioneel werden variaties in genderidentiteit als heilig beschouwd in vele Indonesische culturen, maar vandaag de dag zijn de waria’s verbannen naar de rand van de samenleving.