Unambiguously Intersex 2

Zaterdag 11 mei | 17:00 uur
Saturday May 11th | 17:00 h

Ketelhuis 2 | for tickets call 020 – 684 00 90

This program is presented by DSDNederland
//Dit programma wordt mede gepresenteerd door DSDNederland

Finish Line

Gina Pei Chi Chen, USA 2011, 13’, fiction, Blu-ray, english dialogue, no sub.
Gina Pei Chi Chen, USA 2011, 13’, fictie, Blu-ray, engels gespr., geen ond.

Angeni, a runner, is forced to undergo the sex verification test due to her masculine appearance and exceptional performance. Tormented by this, she’s made to believe her body is abnormal.

Angeni, een hardloopster, wordt gedwongen om een geslacht verificatie-test te ondergaan door haar mannelijke uitstraling en uitzonderlijke prestaties. Hierdoor gaat ze geloven dat haar lichaam abnormaal is.


Intersexions

Grant Lahood, New Zealand, 2012, 68’, documentary, BluRay, english dialogue, no sub.
Grant Lahood, Nieuw Zeeland, 2012 68’, documentaire, BluRay, engels gespr., geen ond.

The first question any new parent asks… “Is it a boy or a girl?” But what happens when doctors cannot answer that question? This award winning documentary takes a look into the world of intersex people: the 1 in 2000 of us whose bodies fall somewhere between male and female.

De eerste vraag die elke nieuwe ouder vraagt ​​… “Is het een jongen of een meisje?” Maar wat gebeurt er als artsen die vraag niet kunnen beantwoorden? Deze bekroonde documentaire werpt een blik in de wereld van intersekse personen. De 1-op-de-2000 van ons wier lichamen tussen mannelijk en vrouwelijk in zitten.