To See & Be Seen

“To See & Be Seen”

Vrijdag 10 mei | 15:00 uur
Friday May 10th | 15:00 h
Shorts program, running time 60’, experimental
Korte film programma, tijdsduur: 60’, experimenteel

Cavia | for tickets email info@filmhuiscavia.nl

Shorts selection program by guest curator Kate Huh. This program explores themes of transgender visibility via work which is lyrical, poetic and sometimes humorous. Through these shorts films, which span generations and genres, the audience is lead on a journey through various modalities of seeing and being seen. Running time: 60 min. Subsequently a dialogue with the guest curator and invited speakers.

Verzamel programma korte films door gast curator Kate Huh. Dit programma verkent transgender zichtbaarheid via werk dat lyrisch, poëtisch en soms humoristisch is. Het publiek wordt door middel van deze korte films, die generaties en genres overbruggen, meegenomen op een reis door de verschillende wijzen van zien en gezien worden. Duur: 60 minuten. Na afloop van de films een dialoog met de gast curator.

Blink

Silas Horward, 2009, 10’, USA, 16mm. color, sound, english, Dutch premiere
Silas Horward, 2009, 10’, USA, 16mm. engels gespr., geen ond., NL premiere

A glimpse of a young trans boy’s first furtive kiss. Blink is a rumination on the dangers of first crushes, the weight of clean guns and the habits of sea cucumbers.

Een glimp van een jonge transjongen en zijn eerste heimelijke kus. ‘Blink’ overpeinst de gevaren van die eerste crush, het zwaarwichtige van schone pistolen en het gedrag van zeekomkommers.

The Decadence of Your Starvation

Juli Rivera, 2008, 3’, Germany, video, color, sound, english, Dutch premiere
Juli Rivera, 2008, 3’, Duitsland, video, engels gespr., geen ond., NL premiere

A video of a short performance piece about creating a Black Queer German narrative within the mainstream voices. Through a vibrantly kinetic collage of identities the filmmaker/performer explores the meaning of creating ones own identity instead of accepting the labels placed upon them.

Video over korte performance rond het creëeren van een Gekleurd Queer Duits geluid binnen de mainstream. Door middel van een levendige kinetische collage van identiteiten exploreert de kunstenaar wat het betekent om je eigen identiteit te maken in plaats van de labels te accepteren die anderen op je plakken.

Looking for Jiro

Tina Takemoto 2011, 6’, USA, video, B/W, sound, english, Dutch premiere
Tina Takemoto 2011, 6’, USA, video, B/W, engels gespr., geen ond., NL premiere

Jiro Onuma arrived in the U.S. from Japan at the age of 19 in the 1920s and was imprisoned during WWII. Queer, and an avid collector of homoerotic physique magazines, the Jiro of this film is depicted surviving the isolation, boredom, humiliation and heteronormativity of internment. This musical mash-up video features drag king performance, U.S. propaganda footage, muscle building and homoerotic bread-making.

Jiro Onuma was 19 toen hij naar de Verenigde Staten kwam, in je jaren ‘20 vanuit Japan, gevangen genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Queer, en een verwoed verzamelaar van homo-erotische bodybuilding tijdschriften, is de Jiro van deze film. Hij moet het isolement, de verveling, vernedering en hetero-normativiteit van gevangenschap overleven. Dit muzikale collage videowerk toont Drag King optredens, Amerikaans propaganda materiaal, opgepompte spieren en homo-erotisch broodbakken.

Something Dangerous

Zavé Martohardjono, 2012, 6’, USA, HD, video, color, silent, english text, EU premiere
Zavé Martohardjono, 2012, 6’, USA, HD, video, geen geluid, engelse tekst, EU premiere

The artist silently contemplates the evolution of self presentation via ritualistic cutting and styling of their hair. Text overlays the images to give the audience an opportunity to join the filmmakers contemplation, inner thoughts and questions.

De kunstenaar beschouwt in verstilling de evolutie van zelfrepresentatie via ritueel snijden en het stylen van zhaar haren. Tekst rolt over de visuele beelden en geeft het publiek aanwijzingen om de gedachten en bespiegelingen van de filmmaker te raden.

I’m Fine

Tanwarin Sukkhapisit, 2008, 3’, Thailand, video, color, sound, thai dialogue, english sub., Dutch premiere
Tanwarin Sukkhapisit, 2008, 3’, Thailand, video, thais gespr., engels ond., NL premiere

The director/actor sits in a cage on a hot sunny day in front of the Democracy Monument in Bangkok. The key to unlock the cage is accessible to those who pass by. Some offer to help release her but she declines their offers. She’s used to it; she’s doing fine.

De regisseur/acteur zit in een metalen kooi, op een hete zonnige dag vlak voor het Monument der Democratie in Bangkok. De sleutel die de kooi kan openen ligt binnen handbereik voor passanten. Sommigen bieden hulp aan maar zij weigert. Ze is er aan gewend; het gaat heus goed met haar.


Villanelle For Daters

Buzz Slutzky, 2012, 2’, USA, video, color, sound, english, EU premiere
Buzz Slutzky, 2012, 2’, USA, video, engels gespr., geen ond., EU premiere

Set down the smartphone and listen to some old-timey schoolyard cuteness. Buzz’s love is tight like a brand new binder, accompanied by hand-drawn images on doilies. Internet dating isn’t always easy, but this filmmaker has a playful and humorous perspective on the dilemma.

Leg je smartphone weg en luister naar een degelijk en aandoenlijk schoolplein stuk. Buzz weet hoe het moet, met liefde zo innig als een binder, vergezeld van tekeningen op decoratief taartpapier. Internet daten is echt niet altijd makkelijk, maar deze filmmaker biedt een speels en humoristisch perspectief.


Little Orphan Gender Revolutionary Annie

Killer Sideburns, Dr. Kate Sorensen & Niknaz Tavakolian. 2011, 14’, USA, digital, color, sound, english, Dutch premiere
Killer Sideburns, Dr. Kate Sorensen & Niknaz Tavakolian. 2011, 14’, USA, digitaal, engels gespr., NL premiere

Annie is stuck in the rotten gender-binary girls’ orphanage system, dreaming of a place where ze could thrive. “Tomorrow, tomorrow, I’m changing tomorrow… I’m not just a girl or gay!” sings Annie. This 14-minute song-cycle performance is based on a play written by Dr. Kate Sorensen and Killer Sideburns which was originally performed live in 2004. The 2011 video features four toy theater stages, green-screen video magic, and a miniature broadway star.

Annie zit vast in het rotte gender-binaire meisjesweeshuis systeem, dromend van een plek waar ze kan gedijen. “Morgen, morgen, ik ga morgen veranderen… Ik ben niet zomaar een meisje of homo!” Zingt Annie. Deze 14-minuten durende voorstelling is gebaseerd op een toneelstuk geschreven door Dr Kate Sorensen en Killer Bakkebaarden die oorspronkelijk live werd uitgevoerd in 2004. De video versie gebruikt poppenhuis podia, green-screen video magie, en een miniatuur broadway ster.

At Least You Know You Exist

Zackary Drucker, 2011, 16’, USA, 16mm, color, sound, english dialogue, Dutch premiere
Zackary Drucker, 2011, 16’, USA, 16mm, engels gespr., geen ond., NL premiere

A haunting dream-like portrait of the young filmmaker and her adopted queer grandmother, Flawless Sabrina. “Infusing elements of photography, video, text and performance, my work is rooted in cultivating and investigating under-recognized aspects of transgender history, locating myself in the history, and communicating my contemporary experience of gender and sexuality.” – Director’s statement.

Een benauwend droom-achtig portret van de jonge filmmaker en haar geadopteerde queer grootmoeder, Flawless Sabrina. “Fotografie, video, tekst en performance fuseren in mijn werk, dat geworteld is in het kweken en onderzoeken van onderbelichte aspecten van transgender geschiedenis. Ik zoek mezelf in die geschiedenis, en communiceer mijn huidige ervaring van gender en seksualiteit” – regisseur.

“Making Your Own Mirror”

Panel Discussion – With guest curator Kate Huh and TranScreen team member Mijke van der Drift
(other panelists to be announced) – English.

The theme of this workshop will be trans and gender-fluid self representation via various forms of media and cultural events. Such as; films, festivals, music, visual art, performance, blogs etc. This discussion will be an “information sharing” opportunity where attendees can collect and trade information about where they look to see valid representations of themselves and their communities. And also share ideas about affordable/accessible ways of making films, or other forms of media, and distributing them within various trans and queer communities internationally.”

Panel Discussie – Met gast curator Kate Huh en TranScreen kernlid Mijke van der Drift
(overige panelleden worden nog bekendgemaakt) – Engels.
Deze workshop bespreekt trans- en genderfluïde zelfrepresentatie via diverse media en culturele evenementen. Zoals: films, festivals, muziek, beeldende kunst, performance, blogs etc. Een gelegenheid tot uitwisseling van informatie, waar deelnemers kennis kunnen verzamelen en geven over waar zij goede representaties van zichzelf en hun gemeenschap zien. Ook worden er ideeën gedeeld over betaalbare/toegankelijk manieren voor het maken van films, of andere vormen van media, en de distributie ervan binnen verschillende internationale trans- en queer gemeenschappen.”