Sweat + Humor = Porn

4 films
Zaterdag 11 mei | 19:00 uur
Saturday May 11th | 19:00 h

Cavia | for tickets email info@filmhuiscavia.nl

Biodildo

Claus (aka Christian Slaughter), Germany, 2012, 10’, Porn, digital, english dialogue, no sub.
Claus (aka Christian Slaughter), Duitsland, 2012, 10’, porno, digitaal, engels gespr., geen ond.

A perfect couple in a perfect home after a perfect dinner ready for perfect sex. But something is still not so perfect… Won Feminist Porn Award in Toronto as Sexiest Short. European premiere.

Een perfecte stel in een perfect thuis is na een perfect diner klaar voor perfecte seks. Maar iets is er niet zo perfect… Won Feminist Porn Award in Toronto als Sexiest Short. Europese premiere.

The Confession of Father John Thomas

Elka Kerkhofs, Australië, 2011, 5’, animatie, digital, engels gespr., geen ond.
Elka Kerkhofs, AUS, 2011, 5’, animation, digital, english dialogue, no subs

Lange tekst/internet/filmladders: When you’re a penis and a priest, it’s bound to cause some, uhm, inner conflict. In the heart of the Australian outback lives Father John Thomas. During one of his “seemingly” innocent confessionals he is caught out by God who pushes him to reveal his true self. Along with the filthy fantasies of fellow sinner Miss Beaver Eater, he finally gets the balls to confess.

Als je een penis bent en ook nog priester, dan is er, eh, gegarandeerd kans op enig innerlijk conflict. Pal in het verre binnenland van Australië woont Ds. John Thomas. Tijdens een zogenaamd onschuldige biecht, wordt hij door God betrapt die hem dwingt zijn ware zelf te tonen. Dankzij de gruizige fantasieën van medezondaar Mejuffrouw Vulva Verpulver, wordt hij eindelijk mans genoeg om uit de kast te komen.


Offing Jack

Bruce La Bruce, Duitsland, 2012, 14’, porn fiction, DVD, english dialogue, no sub.
Bruce La Bruce, GER, 2012, 14’, porno fictie, DVD, engels gespr., geen ond.

Part of the ‘fucking different xxx’ project, veteran Bruce La Bruce breaks the rules and does what what he does best: presenting us with men having sex in cruel and unusual ways.

Deel van het ‘fucking different xxx “-project. Veteraan Bruce La Bruce tart de regels en doet wat wat hij het ​​beste doet: mannen die seks hebben met mannen op ruige en ongebruikelijke manieren.

Mommy is Coming

Cheryl Dunye, GER 2012, 64’, porn/comedy, DVD, english dialogue, no sub
Cheryl Dunye, duitsland 2012, 64’, porno/comedie, DVD, engels gespr., geen ond.

Set in the international creative melting pot Berlin, this raunchy romantic comedy of errors confronts the last lesbian taboo: Mommy. A take on screwball romantic comedies and porn topped off with Dunye’s ingenious and original form of storytelling. Featuring gender-fluid heartthrob Papi Coxxx.

In de internationale creatieve broedplek en smeltkroes Berlijn confronteert deze ranzige romantische foute komedie je met het laatste lesbische taboe: Mammie. Een kijkje in ouderwetsche romantische komedies en porno afgeroomd met behoorlijk wat van Dunye’s ingenieuze vorm van verhalen vertellen.

Voor nog meer zelf-representatieve transvriendelijke porno: zie het vrijdag programma Triple-X Porn

mommyiscom