STOP Pathologization! 2

Vrijdag 10 mei | 17:00 uur
Friday May 10th | 17:00 h

Ketelhuis 2 | for tickets call 020 – 684 00 90

Transgender Tuesdays

Mark Freeman, USA 2012, 54’, documentary, HD Cam, english dialogue, no sub.
Mark Freeman, USA, 2012, 54’, documentaire, HD Cam, engels gespr., geen ond.

The lives of eight patients who came to the first trans clinic in the US. These true tales reveal what trans* life was like in San Francisco and make it clear that it is still no bed of roses today. It is the lives of these transgender heroes that provide pride in the present and hope for the future.

Over het leven van acht patiënten die naar de eerste gender kliniek kwam in de VS. Hun verhalen tonen hoe het TG-leven in San Francisco was en maken duidelijk dat het nog steeds geen rozengeur en manenschijn is. Het leven zoals van deze transgender helden geeft “Pride” in het heden en hoop voor de toekomst.


Austin Unbound

Eliza Greenwood & Sel Staley, USA, 2011, 45’, documentary, digital, no dialogue, english sub.
Eliza Greenwood & Sel Staley, USA, 2011, 45’, documentaire, digitaal, geen dialoog, engels ond.

This film follows Austin and his best friend on a road trip to finally undergo a double-mastectomy. His journey is an inspiration to his community and beyond as he shares his intimate insights with self-awareness and humor. Austin’s deaf experience is portrayed in cinematic effect. Viewers that are not hearing-impaired are now all of a sudden put on ‘the other side.’ With Q&A in sign language.

Deze film volgt Austin en zijn beste vriend op een road trip om eindelijk een borstoperatie te ondergaan. Zijn reis is een inspiratie voor zijn gemeenschap en daarbuiten. Hij deelt, zelfbewust en met humor, intieme inzichten. Austin’s beleving van doof zijn, ervaar je mee door het filmische beeldwerk. De niet-dove of niet-slechthorende kijker staat ineens aan de andere kant. Met Q&A in gebarentaal.