STOP Pathologization! 1

Vrijdag 10 mei | 15:00 uur
Friday May 10th | 15:00 h

Ketelhuis 2 | for tickets call 020 – 684 00 90

Trans Guys Are…

Tom O’Tottenham & Serge Nicholson, UK, 2012, 4’, docu, digital,. no dialogue, english sub.
Tom O’Tottenham & Serge Nicholson, GB, 2012, 4’, docu, digitaal, geen dialoog, engels ond.

Tom and Serge, two London trans guys enlist their extended queer family of friends and community allies to share a playful, joyous, affirmative message. Trans guys are… hot.

Tom and Serge, twee transgozers uit Londen, schakelen hun vrienden, ‘found queer family’ en anderen in om een speelse, sterke boodschap te brengen. Transmannen zijn… sexy.

Fille ou garçon, mon sexe n’est pa mon genre

(Girl or Boy, my sex is not my gender)

Valerie Mitteaux, Frankrijk, 2012, 61’, documentaire, DigiBeta, fr./eng./spaans gespr., engels ond.
Valerie Mitteaux, France, 2012, 61’, documentary, DigiBeta, fr./eng./spanish dialogue, english sub.

Assigned as female but with a male gender identity, that is the path taken by those known as “trans boys” who cross the boundary between genders. Lynnee, Kaleb, Miguel and Rocco embody and explore the fluidity of gender. This trip requires them to invent their own definitions. It questions the boundary between masculine and feminine and gender relations in society.

Bestempeld als vrouw, maar met een meer mannelijke identiteit, dat is de weg die “trans jongens” gaan die de grens tussen de seksen oversteken. Lynnee, Kaleb, Miguel en Rocco belichamen de vloeibaarheid van gender. Deze reis vereist dat zij hun eigen betekenis bepalen. Het bevraagt ​​de grens tussen mannelijk en vrouwelijk en de sekseverhoudingen in de samenleving.


Mind

Emma Crimmings, AUS, 2011, 26’, special effects docu, Digi Beta, english dialogue, no sub.
Emma Crimmings, Australië, 2011, 26’, docu met special effects, Digi Beta, engels gespr, geen ond.

Mind is a visually imaginative exploration of the nature of identity. From an early age, award winning writer Tom Cho thought he was different and knew he didn’t match his Chinese mother’s expectations of a good daughter. Tom’s wild imaginings, including incredible images of Godzilla rampaging through Melbourne suburbia, will make your jaw drop.

Mind is een visueel verbluffende exploratie rond, op en door identiteit. Vanaf zeer jonge leeftijd wist, de nu prijswinnende auteur Tom Cho, dat hij anders was en dat hij niet voldeed aan zijn moeders beeld van een brave Chinese dochter. Tom’s uitgebreide literaire fantasieën, waaronder geweldige beelden van een Godzilla die door de vinex-achtige wijken van Melbourne stampt, doen je mond openvallen.