Sex Positive

Vrijdag 10 mei | 19:00 uur
Friday May 10th | 19:00 h

Ketelhuis 3 | for tickets call 020 – 684 00 90

The love that dare not speak it’s name (o amor)

Bárbara Roma, Brasil, 2013, 15’, road movie, digital, portuguese dialogue, english sub.
Bárbara Roma, Brazilië, 2013, 15’, road movie, digitaal, portugees gespr., engels ond.

From the first meeting between Leila and Michela, they find in each other’s solitude a desire that arises from an unexpected feeling.

Vanaf de eerste toevallige ontmoeting tussen Leila en Michela, vinden zij in elkaars eenzaamheid een verlangen dat omhoog borrelt uit een onverwacht gevoel.

Angel

Sebastiano d’Ayala Valva, FRA, 2010; 62’, documentary, DigiBeta, french dialogue, english subs
Sebastiano d’Ayala Valva, FRA, 2010; 62’, documentary, DigiBeta, frans gespr., engels ond.

In Paris everyone knows him as “Mujeron” (Big Woman) but his real name is Angel. A former boxer from Ecuador, Angel is now a transsexual prostitute in France. His mission in life is to support his family back home. Now, after five years away, the time has come for him to see what his help has achieved. At times a harsh look into an extraordinary life.

In Parijs kent iedereen hem als “Mujeron” (Big Woman), maar zijn echte naam is Angel. Een voormalig bokser uit Ecuador, maar nu een transseksuele prostituee in Frankrijk. Zijn doel in het leven is het ondersteunen van zijn familie thuis. Nu, na vijf jaar, is de tijd gekomen voor hem om te zien wat zijn hulp heeft bereikt. Een soms ontluisterende blik in een uitzonderlijk leven.