Opening

Bob’s Favorites

Woensdag 8 mei | 19:00 uur
Wednesday May 8th | 19:00 h
A shortfilm compilation program
Een verzamelprogramma korte films
Op deze eerste festivaldag opent TranScreen met een selectie van zeven korte films. Met een duister arthouse drama als ‘La Victoria de Úrsula’ tot aan de licht krankzinnige animatie ‘The Confession of Father John Thomas’. Hierna kun je even loungen in het Ketelhuis en vanaf 22:00 ben je welkom op het TranScreen FilmFestival Openingsgala in Vrankrijk.

Ketelhuis 1 | for tickets call 020 – 684 00 90

I’ve only just begun

E., Finland, 2012, 7′, videoclip, digitaal, geen dialoog
E., Finland, 2012, 7′, music video, digital, no dialogue

The queer revolution must come now. Ragingly beautiful and empowering story about Venuz Vulgar and his friends on their way to St. Petersburg, Russia. Over 60 people were involved in this independent production, a real social media sensation.

De queer revolutie kan beginnen. Weergaloos verhaal vol empowerment. Over Venuz Vuylgar en zijn vrienden, op weg naar Sint Petersburg, Rusland. Meer dan 60 mensen waren betrokken bij dit onafhankelijke vrijwilligers filmproject, dat een social media sensatie werd.

La Santa (The Blessed)

Mauricio Lopez Fernandez, Chili, 2012, 14′, fictie, digitaal , spaans gespr., eng. ond.
Mauricio Lopez Fernandez, Chili, 2012, 14′, fiction, digital, spanish dialogue, eng. sub

An intersex girl does not want to be confined to gender standards. Dutch premiere.

Een intersekse meisje wil zich niet conformeren aan de standaard genderrollen. Nederlandse premiere.

The Confession of Father John Thomas

Elka Kerkhofs, Australië, 2011, 5′, animatie, digitaal, engels gespr., geen ond.
Elka Kerkhofs, Australia, 2011, 5′, animation, digital, english dialogue, no sub.

When you’re a penis and a priest, it’s bound to cause some, uhm, inner conflict. In the heart of the Australian outback lives Father John Thomas. During one of his “seemingly” innocent confessionals he is caught out by God who pushes him to reveal his true self. Along with the filthy fantasies of fellow sinner Miss Beaver Eater, he finally gets the balls to confess.

Als je een penis bent en ook nog priester, dan is er, eh, gegarandeerd kans op enig innerlijk conflict. Pal in het verre binnenland van Australië woont Ds. John Thomas. Tijdens een zogenaamd onschuldige biecht, wordt hij door God betrapt die hem dwingt zijn ware zelf te tonen. Dankzij de gruizige fantasieën van medezondaar Mejuffrouw Vulva Verpulver, wordt hij eindelijk mans genoeg om uit de kast te komen.

The Hawker

Riot, Coco and Lim, Elisha, Canada/Singapore, 2012, 2′, animation, digital, english dialogue, no sub.
Riot, Coco and Lim, Elisha, Canada/Singapore, 2012, 2′, animatie, digitaal, engels gesproken, geen ond.

Writer Elisha Lim recounts their earliest memory of meeting another trans person in this delightful animation.

Schrijver Elisha Lim haalt de prilste herinneringen naar boven over de ontmoeting met de allereerste transpersoon in haar leven in deze bekoorlijke animatiefilm.

La Victoria de Úrsula

Nacho Ruipérez, Julio Marti. Spanje, 2011, 16′, drama, digital, Spaans gespr., Engels ond.
Nacho Ruipérez, Julio Marti. Spain, 2011, 16′, drama, digital, Spanish dialogue, Eng. subs.

One stormy night, Ursula runs through a lush forest. She stops at the gate of an old cemetery and breaks the chains that stop her from entering. She is holding a shovel with her right hand. In her left one a heavy suitcase…

Op een stormachtige avond rent Ursula door een weelderig bos. Ze houdt stil bij het hek van een oud kerkhof en breekt het slot open. In haar rechterhand heeft ze een schep. In haar linkerhand een grote zware koffer…

What you looking at?

Faryal Velmi, UK, 2012, 10′, fiction, digital, eng. dialogue, no sub.
Faryal Velmi, GB, 2012, 10′, fictie, digital, engels gespr., geen ond.

What happens if a woman with a headscarf and a transvestite with a wig get stuck in an elevator together? Beauty.

Wat gebeurt er als een moslima en een travestiet samen in een lift vast komen te zitten? Schoonheid.

So Pomo

Kalil Cohen, USA, 2012, 4′, hip-hop video, Blu-ray, english, English dialogue, no sub.
Kalil Cohen, USA, 2012, 4′, hip-hop video, Blu-ray , engels, geen ond.

Ready to sing? It’s a queer hip-hop video! So Pomo is a music video response to homo/transphobia, a surreal fantasy world where queers takeover & celebrate our fabulous lives! This song and music video came out of the negativity that so many queer people face on a daily basis. Using camp, surrealism and fantasy, So Pomo celebrates queer desire and subverts the notion of fixed sexual and gender identities. ‘Pomo’ stands for Post-Modern, and Pomosexual is someone who identifies as beyond the labels of gay or straight or LGBT.

Klaar om mee te zingen? Laat de queer hip-hopper in je hélemaal gaan! Een muzikale reactie op homo/ transfobie. Een surrealistische fantasiewereld waarin queers de overname vieren van ons fabuleuze leven! Dit nummer komt voort uit de negativiteit waar veel queer mensen dagelijkse mee worden geconfronteerd. Met wat camp, surrealisme en fantasie viert So Pomo queer verlangen en ondermijnt het begrip vaste seksuele- en genderidentiteit. ‘Pomo’ staat voor Post-Modern, en Pomosexual is iemand die zich identificeert buiten de labels van homo, hetero of holebi.