Generations – Gen Silent

Zondag 12 mei | 15:00 uur
Sunday May 12th | 15:00 h

Ketelhuis 3 | for tickets call 020 – 684 00 90

Gen Silent

Stu Maddox, USA, 2012, 63’, documentary, digital, english dialogue, no sub.
Stu Maddox, USA, 2012, 63’, documentaire, digital, engels gespr., geen ond.

An expose on the social experiences of aging queers: some go back into the closet, and others fight for continued visibility and care in the community. A sensitive, highly rated feature film in our ‘Genrations’ program. Supported by the Consortium Roze 50+ Netherlands who will do a special introduction in Dutch. Note: the Ketelhuis is wheelchair accessible.

Sociale ervaringen van ouder wordende LHT’ers, sommigen zien zichzelf terug in de kast gaan, en anderen vechten voor voortdurende zichtbaarheid en zorg in de gemeenschap. Een gevoelige, hoog gewaardeerde speelfilm in ons ‘Generations’ programma. Ondersteund door het Consortium Roze 50+ Nederland die ook een speciale inleiding verzorgen op dit onderwerp. Het Ketelhuis is rolstoeltoegankelijk. De film is in het Engels en zonder Nederlandse ondertiteling.