Feeling community 4 – The Year I broke my Voice

Vrijdag 10 mei | 19:00 uur
Friday May 10th | 19:00 h

Cavia | for tickets email info@filmhuiscavia.nl

Queen of the desert

Alex Kelly, AUS, 2012, 27’, documentary, DVD, english dialogue, no sub.
Alex Kelly, AUS, 2012, 27’, documentaire, DVD, engels gespr., geen ond.

Follows the adventures of transgender artist and social worker Starlady Nungari as she travels to remote indigenous communities in central Australia teaching hairdressing to the kids.

Volgt de avonturen van transgender-kunstenaar en maatschappelijk werker Starlady Nungari wanneer ze naar afgelegen inheemse gemeenschappen reist in centraal Australië waar ze de randjongeren de kneepjes van het kappersvak bijbrengt.

Revise/Disguise

Madsen Minax, USA, 2011, 4’, exp. animation, DVD, no dialogue.
Madsen Minax, USA, 2011, 4’, exp. animatie, DVD, geen dialoog.

Revise/Disguise is an experimental animation that tells the after story of breasts post embodiment – a conversation in nightmare/fantasy and necessity/desire. With Q&A.

Een experimentele animatie die het epilogische verhaal vertelt van boezems nadat ze los zijn van het lichaam. Een wisselwerking tussen nachtmerrie/fantasie enerzijds en noodzaak/verlangen anderzijds. Met Q&A.


The Year I broke my Voice

Madsen Minax, USA, 2012, 47’, experimental fiction, Blu-ray, english dialogue, no sub.
Madsen Minax, USA, 2012, 47’, experimentele fictie, Blu-ray, engels gespr., geen ond.

Set in a post-industrial ‘Neverland’ of worn down row houses, looming factories and desolate, rocky seashores, a cast of mostly unnamed, gender- and age ambiguous figures share misadventures that explore friendship, sexuality and the trials that characterize aging. With Q&A.

In een post-industriëel ‘Sint Juttemis’ van versleten rijtjeshuizen, dreigende fabrieken en verlaten, rotsachtige zeekusten, dwaalt een cast rond van veelal naamloze, gender ambigue en leeftijdloze figuren. Tegenslagen brengen hun verder in vriendschap, seksualiteit en coming of age. Met Q&A.

yearibrokemyvoice2_th