Feeling community 3 – TRANS

Donderdag 9 mei | 17:00 uur
Thursday May 9th | 17:00 h

Ketelhuis 3 | for tickets call 020 – 684 00 90

Queer Umbrella

Rosa Middleton, UK 2010, 2’, animation, digital, english dialogue, no sub.
Rosa Middleton, UK 2010, 2’, animatie, digitaal, engels gespr., geen ond.

An animated celebration of the varying definitions of the word “Queer”. With Q&A.

Een geanimeerd festijn van de uiteenlopende definities van het woord “Queer”. Met Q&A.


TRANS

Chris Arnold, USA 2011, 93’, documentary, DVD, english dialogue, no sub.
Chris Arnold, USA, 2011, 93’, documentaire, DVD, engels gespr., geen ond.

TRANS is an extraordinary documentary feature about men and women, and all the variations in between. Inspired by the story of Dr. Christine McGinn and her work as a transgender surgeon, TRANS provides an up-close and personal vision into the lives, loves, and challenges of a remarkable cast. Stories of confusion and courage, excitement and emotion that have never been told, until now. To anyone who has ever looked in a mirror and wondered “who they really are?” TRANS asks another question: “are you brave enough to find out?” This film is part of our ‘self-representation course for newbies’ – especially interesting for journalists and other press professionals. If you cannot be present at this film, please follow our free workshop on saturday.

TRANS is een buitengewone documentaire over mannen en vrouwen, en alle variaties daartussen. Geïnspireerd op het verhaal van Dr Christine McGinn en haar werk als gender chirurg, geeft TRANS een nabije en persoonlijke kijk in het leven, de liefdes, en uitdagingen van een zeer opmerkelijke cast. Verhalen van verwarring en moed, spanning en emotie die nooit eerder zijn verteld, tot nu toe. Voor iedereen die ooit in de spiegel heeft gekeken en zich afvroeg “wie ben ik werkelijk?” heeft TRANS een andere vraag: “Ben je dapper genoeg om dit uit te zoeken?”
Deze voorstelling is onderdeel van ons ‘verplicht voer voor newbies’ programma dat een tool vormt voor een verbetering in de manier waarop transgenders doorgaans door de media in beeld gebracht worden. Journalisten en andere persmedewerkers worden aangemoedigd om hier vooral bij te zijn. Het andere onderdeel is de gratis workshop die op zaterdag plaatsvindt.