She Male Snails

Feeling Community 2
Donderdag 9 mei | 21:00 uur
Thursday May 9th | 21:00 h

Ketelhuis 2 | for tickets call 020 – 684 00 90

Like Rats leaving a sinking ship

Vika Kirchenbauer, Germany, 2012, 24′, exp. documentary, Blu-ray, english dialogue, no sub.
Vika Kirchenbauer, Duitsland, 2012, 24′, exp. documentaire, Blu-ray, engels gespr., geen ond.

Lyrically poignant yet contained, ‘Like rats leaving a sinking ship’ is an intimate piece that combines personal subjectivity with the clinical objectivity of medical reports, challenging the very notions of these categories. The film is partly based on the director’s psychiatric assessments of having ‘Gender Identity Disorder.’ With Q&A.

Aangrijpend maar toch ook verstild, ‘Als ratten die het zinkend schip verlaten’ is een intiem stuk dat persoonlijke subjectiviteit combineert met de klinische objectiviteit van medische rapporten, tegelijkertijd vechtend tegen het bestaan van deze categorieën. De film is gedeeltelijk gebaseerd op de ervaringen van de regisseur en haar ‘gender dysforie’ diagnose. Met Q&A.


Pojktanten (She Male Snails)

Ester Martin Bergsmark, Sweden, 2011, 72’, experimental fiction, digital , Swedish dialogue, english sub.
Ester Martin Bergsmark, Zweden, 2011, 72’, experimentele fictie, digital , zweeds gespr., eng. ond.

A visual fantasy of delicately flavored contrasts, of delirium and sensuality, distillation and disjuncture, and the reclamation of femininity from the destruction of masculine forces. The protagonist, Eli, is caught in between genders, more than just a boy or girl, with an eye for feminine androgyny. Eli struggles with anxiety, violence, and the problematic nature of self-definition; and when simply remaining alive is a task, reciprocating love becomes harder still. With Q&A.

Een visuele verbeelding van fantastische fijnzinnige contrasten, van delirium en sensualiteit, van bezinking en gespletenheid, en van het herwinnen van het feminine vanuit de verwoesting van masculine energie. Hoofdrolspeler Eli zit gevangen tussen twee genders, meer dan zomaar jongen of meisje, met oog voor feminine androgynie. Eli worstelt met angsten, geweld en het problematische karakter van zelf-definitie. En terwijl gewoon in leven blijven al een hele taak is, wordt het alsmaar lastiger om liefde te beantwoorden. Met Q&A.


Trailer: