Feeling Community 1

Donderdag 9 mei | 17:00 uur
Thursday May 9th | 17:00 h

Ketelhuis 2 | for tickets call 020 – 684 00 90

I’ve only just begun

E., Finland, 2012, 7’, videoclip, digitaal, geen dialoog
E., Finland, 2012, 7’, music video, digital, no dialogue

The queer revolution must come now. Ragingly beautiful and empowering story about Venuz Vulgar and his friends on their way to St. Petersburg. Over 60 people were involved in this independent production, a real social media sensation.

De queer revolutie kan beginnen. Weergaloos verhaal vol empowerment. Over Venuz Vuylgar en zijn vrienden, op weg naar Sint Petersburg. Meer dan 60 mensen waren betrokken bij dit onafhankelijke vrijwilligers project, dat een social media sensatie werd.


Thick Relations

jules rosskam, USA, 2012, 85’, documentary, digital, english dialogue, no sub.
Jules Rosskam, USA, 2012, 85’, documentaire, digitaal, engels gespr., geen ond.

Thick Relations is a Chosen Family affair and an Anti-RomCom. The film subverts romantic tropes and opts to trace the ways that chosen family arrangements embrace a different logic of love, alliance, and identification. It is an ambiguous cinematic space where everyday tasks, dinner conversations, and sexual themes all run parallel in an open and unresolved fashion. Inside of this current, the film’s central characters are permitted to express love in incalculable ways. Thick Relations is a celebration of a queer counterpublic that embraces desire/pleasure as its primary, orienting ethos. With Q&A.

“Thick relations” gaat over een “gekozen familie”-affaire en is een anti-romkom. De film ondermijnt romantische stijlfiguren en toont de manier waarop een zelfgekozen familie andere manieren van liefhebben, samenwerken en identificatie kent. Dagelijkse taken, gesprekken aan tafel en seksuele thema’s komen dubbelzinnig en filmisch naar voren. Binnen dit kader tonen de centrale personages hun liefde op allerlei manieren. Thick relations viert de alternatieve queer scene die verlangen en plezier omarmt als haar primaire, oriënterende ethos. Met Q&A.