TranScreen 2017

TranScreen edition 2017 is over… thank you so much for all your support and for being at our festival or for your contribution.
Major! won the audience award for the features and
Escaping Agra  for the shorts.

We are slowly getting ready for our next edition. In due time we will open our submission site again. Until that moment you can still read in the menu our program for the past editions or download the pdf overview program 2017 or our catalogue online here or pdf version.

Thanks again we enjoyed your company, contribution and or solidarity very much.

posterTS_blue

Saturday 22:00 MasQueerade Party @ MEZRAB

16 September 22:00 – 03:00 / MasQueerade Party AT MEZRAB / DJ’s & performance
With DJ Alex Kaseta &DJ FLOOKA and performance from Mavi VelosoKami Sid & Oi, Cissy!  and MC Consuelo.

Dance with us!

 

MAJOR! + discussion around intersectionality

TranScreen Film Festival presents: MAJOR! + debate
Saturday September 16th, 1 PM – 3:30 PM, Kriterion 2 

Na de documentaire MAJOR! volgt een discussie rondom het onderwerp intersectionaliteit in de trans* gemeenschap. Intersectionaliteit kan worden uitgelegd als de intersectie van verschillende identiteiten en vormen van onderdrukking die in één persoon samen komen. In het geval van Miss Major vormen zowel het feit dat ze zwart is, als het feit dat ze trans* is belangrijke onderdelen van haar identiteit. Samen verstrengeld zorgen deze voor de onderdrukking en worstelingen die zij dagelijks doormaakt. De paneldiscussie zal dieper ingaan op het wegschrijven van intersectionele minderheden uit de geschiedenis.

Met onder andere Dinah de Riquet-Bons & Olave Basabose


Following the documentary MAJOR!, we will engage into a discussion around the subject of intersectionality in the trans* community. Intersectionality can be understood as the intersection of different identities and forms of oppression that intersect in one person. In the case of Miss Major, both her being black and her being trans* are important parts of her identity. Together they are intertwined with the oppression and struggles she faces daily. The panel talk will delve deeper into the subject of the erasure of intersectional minories from history.

Including Dinah de Riquet-Bons & Olave Basabose

Buy an extra ticket and make it possible for refugees to watch a film.

Bezoekers kunnen een steentje bijdragen aan de inclusiviteit van het festival. Bij aankoop van je kaartje kan geld worden gedoneerd voor een extra kaartje. Deze vrijkaarten worden beschikbaar gesteld aan queer vluchtelingen, die anders niet in de gelegenheid zijn om het festival te bezoeken. TranScreen verdubbelt het aantal kaarten die gedoneerd worden.
Vluchtelingen die hier gebruik van willen maken, kunnen een van de organisatoren van TranScreen aanspreken op het festival en zullen persoonlijk geholpen worden aan een gratis ticket.

Visitors can contribute to the inclusivity of the festival. When you buy your ticket, money can be donated for an additional ticket. These free tickets will be made available to queer refugees who otherwise will not be able to visit the festival. TranScreen doubles the number of tickets being donated.
Refugees who wish to make use of this can appeal to TranScreen’s organisation at the festival and will be assisted personally with a free ticket.

14 September 19:30 OPENING CEREMONY with My Nature @Kriterion

19:30 – 21:30 / KRITERION 1 / OPENING CEREMONY
Our official opening with the beautiful film My Nature and a Q&A with Massimiliana. You won’t miss this! Afterward we officially open the exhibition of Moi Bleu (pictures) and P Bucket (paintings) and have some drinks with you at the foyer. 

Massimiliano Ferraina & Gianluca Loffredo | Italy | 2015 | 75’ | Fictional Documentary | Italian & English spoken | English subtitles

Een prachtige en unieke film over de ontdekkingsreis van Simon, een transman, die vertrekt uit zijn woonplaats in Zuid-Italië naar het idyllische, centraal-Italiaanse platteland van Umbrië. De weg naar een compleet begrip en realisatie van zijn dromen wordt nog steeds beïnvloed door gebeurtenissen uit zijn verleden. Door nieuwe vriendschappen en ervaringen in contact met de natuur leert hij, na jaren van zelfhaat, van zichzelf te houden.
A beautiful and unique film about Simon, a transman, who leaves his hometown in Southern Italy to the idyllic central Italian countryside of Umbria to embark on a journey of self-discovery. The road to the complete understanding and realisation of his dreams is still influenced by past events. Through new friendships and experiences in contact with nature, he learns to love himself after many years of self-hate.

21:30 – 01:00 / EXHIBITION / KRITERION FOYER / DRINKS
In de foyer is een expositie van Moi Bleu (foto’s) en P Bucket (schilderijen).
In the foyer there is an exhibition of Moi Bleu (pictures) and P Bucket (paintings). 

13 t/m 17 September Trans*Objects @Amsterdam Museum

13 T/M 17 September Video art curated by TranScreen Film Festival & Julius Thissen in collaboration with Amsterdam Museum

In het video-kunstproject Trans*Objects wordt het spanningsveld van de zichtbaarheid van transgenders, de medische kant en mediarepresentatie aan het licht gesteld. Veel transgenders herkennen zich niet in de maatschappelijke percepties van hun identiteit en voelen zich hierdoor gereduceerd tot louter een lichaam, een ‘object’. De vraag die aan de hand van zes internationale videowerken wordt aangesneden luidt: “Wat is de impact van deze eenzijdige objectificatie van transgenderlichamen en hoe kunnen we hier tegenwicht aan bieden?”
Meer

In the video art project Trans*Objects we focus on the tensions around visibility, the medical world and media representations of transgender lives. Many transgender stories do not resonate with social perceptions of our identities which is why we feel reduced to a body, or an ‘object’. The question that is prominent around showcasing six video works: ‘What is the impact of this limited objectification of trans* bodies and how can we resist it?’
More